Tel: 774936156 | info@motozazitek.cz

MOTOZÁŽITEK

Panigale V4

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na adrese info@motozazitek.cz.

 

V Praze dne 1.10.2017

MOTO ZÁŽITEK s.r.o.
Fischerova 763/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc
IČ: 06479651
Spisová značka: C 72077 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Číslo účtu: 1230345500/5500 vedená uRaiffeisenbank a.s.

Email: info@motozazitek.cz

Telefon: (+420) 774 936 156

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

1.Výklad pojmů

1.1.Pro ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek platí následující výklad pojmů:

 • Všeobecné obchodní podmínky = Všeobecné obchodní podmínky provozovatel MOTO ZÁŽITEK s.r.o., Fischerova 763/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 06479651
 • VOP = Všeobecné obchodní podmínky
 • Zákazník/Klient = fyzická nebo právnická osoba, se kterou provozovatel uzavírá smlouvu.
 • MOTO ZÁŽITEK s.r.o. = MOTO ZÁŽITEK s.r.o., strana, se kterou zákazník uzavírá smlouvu.
 • Voucher na pronájem = Voucher na pronájem motocyklu v určeném termínu a na určeném místě.
 • Místo konání = místo, kde se pronájem koná.
 • Pronajímatel = strana, která je odpovědná za provoz a pronájem motocyklu.
 • Smlouva = smlouva mezi Zákazníkem a MOTO ZÁŽITEK s.r.o. o dodání voucheru na pronájem motocyklu.
 • Číslo rezervace / Číslo objednávky = číslo spojené se Zákazníkem / rezervací
 • Webové stránky MOTO ZÁŽITEK s.r.o. = motozazitek.cz nebo webové stránky partnerů prodávajících vouchery na pronájem motocyklu.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy uzavřené mezi smluvními Stranami, bez ohledu na to, jakým způsobem byly uzavřeny.

1.3. Kopie Všeobecných obchodních podmínek MOTO ZÁŽITEK s.r.o., jsou k dispozici na písemné vyžádání od MOTO ZÁŽITEK s.r.o.,. Budou zaslány na základě požadavku Zákazníka.

 1. Informace, speciální požadavky, slevy a poplatky

2.1. Veškeré informace o Akcích a dostupnosti Voucheru, poskytované MOTO ZÁŽITEK s.r.o.. Zákazníkům, jsou nezávazné a bez jakékoliv možnosti jejich garantování.

2.2. Má-li Zákazník speciální požadavky vztahující se k jeho rezervaci Voucheru, může jej vznést pouze telefonicky nebo e-mailem (uvedené na konci VOP). 

 1. Způsoby platby

3.1. Platba může být provedena následujícími způsoby:

 • U rezervace provedené přes Webové stránky MOTO ZÁŽITEK s.r.o.: převodem na účet.
 • Popřípadě pomocí aktuální platební brány.
 1. Uzavření smlouvy

4.1. Je-li Smlouva uzavřena na základě platby za rezervaci provedenou na webové stránce MOTO ZÁŽITEK s.r.o., je Smlouva uzavřena pouze tehdy a v rozsahu, pokud (1) MOTO ZÁŽITEK s.r.o. obdržel od Zákazníka platbu a (2) MOTO ZÁŽITEK s.r.o. odeslal Zákazníkovi písemné potvrzení, že Smlouva byla uzavřena na email, který zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Následně pak není skutečnost, zda MOTO ZÁŽITEK s.r.o.. získal od Zákazníka platbu nebo ne, rozhodující.

4.2. Do uzavření smlouvy jsou považovány jakékoliv akce/aktivity Zákazníka za nabídku od Zákazníka.

4.3. Neobdrží-li MOTO ZÁŽITEK s.r.o. autorizaci platby od Zákazníka, bude Zákazník informován o neúspěchu transakce a neuzavření Smlouvy. Nepodaří-li se zajistit doručení takové informace Zákazníkovi, nevznikají tím žádná práva.

 1. Vouchery a ceny

5.1. Vouchery dodané MOTO ZÁŽITEK s.r.o. jsou a zůstávají vlastnictvím Pořadatele a jsou doručovány MOTO ZÁŽITEK s.r.o. Zákazníkovi za podmínek, že bez předchozího písemného souhlasu od Pořadatele anebo MOTO ZÁŽITEK s.r.o., není Zákazník nikdy oprávněn:

 • přeprodávat Vouchery třetím stranám nebo distribuovat Vouchery jakýmkoliv jiným způsobem, přímo nebo nepřímo, třetím stranám,
 • nabízet Vouchery za účelem zisku jakýmkoliv způsobem nebo zmiňovat Vouchery za účelem zisku jakýmkoliv jiným způsobem.

5.2. Nastane-li situace popsaná v bodě 5.1.1. nebo 5.1.2., MOTO ZÁŽITEK s.r.o. anebo Pořadatel je oprávněn prohlásit Vouchery za neplatné; držitelé těchto Voucherů nebudou na akci vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.

5.3. MOTO ZÁŽITEK s.r.o. a/nebo Pořadatel mohou navíc uložit Zákazníkovi pokutu ve výši desetinásobku hodnoty takové transakce.

5.4. Vstup bude umožněn pouze držiteli Voucheru, který předloží Voucheru u vchodu na Akci jako první.

5.5. MOTO ZÁŽITEK s.r.o. anebo Pořadatel si vyhrazují právo na určení počtu voucheru určených k rezervaci. Jakékoliv rezervace Vouchery překračující tento limit budou upraveny/zrušeny.

5.6. Cena za Voucher může být vyšší než je cena uvedená MOTO ZÁŽITEK s.r.o. na Voucherech, jelikož mohou vzniknout dodatečné poplatky, např. za rezervační náklady, platební metody anebo náklady na doručení. Zákonem stanovené sazby DPH jsou zahrnuty v ceně.

5.7. U on-line objednávky se mohou účtované servisní poplatky lišit dle Akce. Všechny poplatky jsou zobrazeny v momentě provedení objednávky a kromě zobrazených poplatků nebudou účtovány žádné jiné náklady.

 1. Vymezení odpovědnosti

6.1. MOTO ZÁŽITEK s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodami, ztrátou, poškozením nebo krádeží zaviněnou Zákazníkem před, během nebo jako důsledek návštěvy Akce nebo Místa konání akce. Vstupenky se nevyměňují, zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací.

6.2. Pokud MOTO ZÁŽITEK s.r.o. nemůže splnit své závazky vůči Zákazníkovi, částečně nebo celkem, z důvodů Vyšší moci, nemá Zákazník nárok na právo jakékoliv kompenzace.

6.7. Vyšší mocí se rozumí: válka, nebezpečí války a demonstrace, zákazy a omezení národními a zahraničními institucemi, závažné kalamity, požáry, stávky, závady nebo škody na zařízeních a na zařízeních operačních systémů, přepravní zákazy/stávky, povodně, výluky a sabotáže, a všeobecně veškeré nepředvídatelné okolnosti v tuzemsku i v zahraničí, díky kterým nemůže MOTO ZÁŽITEK s.r.o. plnit závazky vyplývající ze Smlouvy.

6.3. MOTO ZÁŽITEK s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu Voucheru Zákazníkem a to z jakéhokoliv důvodu. Proto tedy, od okamžiku zpřístupnění Voucheru Zákazníkovi, je Zákazník plně odpovědný za riziko ztráty, zcizení, poškození nebo zneužití Voucheru.

6.4. MOTO ZÁŽITEK s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za nákup a doručení Voucheru, které nebyly pořízeny u MOTO ZÁŽITEK s.r.o., stejně tak nepřijímá odpovědnost za Smlouvy, které nebyly uzavřeny s MOTO ZÁŽITEK s.r.o., ale nepřímo s třetí stranou např. prodejnou na místě konání akce.

6.5. Odpovědnost MOTO ZÁŽITEK s.r.o. se vztahuje, nebo se omezuje také na zaměstnance, dodavatelské společnosti MOTO ZÁŽITEK s.r.o. a rodinné příslušníky MOTO ZÁŽITEK s.r.o..

6.6. Veškeré reklamace Voucheru zakoupených u MOTO ZÁŽITEK s.r.o. se řídí těmito obchodními podmínkami.

 1. Podmínky Pořadatele

7.1. Zákazník je povinen dodržovat pravidla Pořadatele nebo Místa konání akce v souvislosti s Akcí, na kterou MOTO ZÁŽITEK s.r.o. poskytla Voucher.

7.2. Pořadatel akce, resp. Personál zajišťující bezpečnost nebo Policie si vymezuje právo prohledat návštěvníka Akce za účelem zajištění nepřípustných předmětů. Tyto mají povolení zabavit, nebo dotyčné osobě zakázat vstup na Akci. Zabavené předměty by měly být po skončení Akce vráceny majiteli, pokud se nejedná o předměty nepřijatelné z hlediska zákona.

7.3. Pořadatel nebo Majitel místa konání akce si vymezuje právo zamezit přístup návštěvníkům, kteří se na místo konání dostaví po oficiálním začátku Akce.

7.4. Pořadatel a Majitel místa konání akce si vyhrazují právo kdykoliv pořizovat fotografie nebo zvukové nahrávky (nebo zajistit jejich pořízení) z Akce. Zákazník prohlašuje, že přečetl a souhlasí s výše uvedeným a tímto se zříká práva zabránit v uveřejnění své fotografie či nahrávky v souvislosti s navštívenou Akcí.

 1. Ochrana osobních údajů

8.1. MOTO ZÁŽITEK s.r.o. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které zákazník o sobě poskytne při nákupu voucheru či registraci na motozazitek.cz či dalších přidružených webech.

8.2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. MOTO ZÁŽITEK s.r.o. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

 1. Výpověď Smlouvy a další ustanovení

9.1. Pokud se jakýkoliv článek těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným a to buď zcela nebo částečně, pak zbytek Všeobecných podmínek této Smlouvy zůstává v platnosti. V takovém případě se Smluvní strany dohodly uzavřít další smlouvu o neplatné nebo zrušené pasáži, a tato dohoda musí odpovídat záměrům Smluvních stran jak tomu bylo při uzavření těchto Všeobecných obchodních podmínek.

9.2. Dodatky nebo změny této Smlouvy o Všeobecných obchodních podmínkách mohou být učiněny pouze písemně.

9.3. Jakékoliv stížnosti zákazníků na kvalitu služeb poskytovaných MOTO ZÁŽITEK s.r.o. se oznamují písemně MOTO ZÁŽITEK s.r.o. (na adresu: MOTO ZÁŽITEK s.r.o., Fischerova 763/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc nebo na info@motozazitek.cz), který odpovídá za její vyřízení v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dobu osmi týdnů po obdržení stížnosti.

9.4. Všechny spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek mezi MOTO ZÁŽITEK s.r.o. a Zákazníkem, který nevykonává povolání nebo neprovozuje obchodní činnost na území České republiky, ale má zde trvalé bydliště, se řídí právem České republiky a musí být předložen příslušnému soudu.

9.5. Všechny spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek mezi MOTO ZÁŽITEK s.r.o. a Zákazníkem, který vykonává povolání nebo neprovozuje obchodní činnost a který nežije v České republice, nebo Zákazník, který nevykonává obchodní činnosti ani povolání a ani trvale nežije v České republice, se řídí právem České republiky a musí být předloženy příslušnému soudu v okresního soudu v Praze, nebo dle přání MOTO ZÁŽITEK s.r.o., před jiným příslušným soudem.

 1. Reklamace

10.1. Zákazník je povinen neprodleně po dodání voucherů zkontrolovat jejich správnost a úplnost. Případné reklamace týkající se obsahu voucherů je zákazník povinen oznámit nejpozději do 3 pracovních dnů elektronickou poštou zaslanou na info@motozazitek.cz.

10.2. Budou-li zákazníkovi vráceny peníze za vouchery, nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za platbu kartou a za doručování voucherů.

10.3. Zaplacené peníze za voucher se nevrací, není-li uvedeno jinak. Zakoupený voucher se nevyměňuje. V případě ztráty nebo poškození se náhradní voucher neposkytuje.

 

V Praze dne 1.10.2017

MOTO ZÁŽITEK s.r.o.
Fischerova 763/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc
IČ: 06479651
Spisová značka: C 72077 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Číslo účtu: 1230345500/5500 vedená uRaiffeisenbank a.s.

Email: info@motozazitek.cz

Telefon: (+420) 774 936 156